מחבר: Jerry Bryant

הכשרת תצפיתנים

אימון תצפיתניםאימון תצפיתנים

ראינו עלייה מתמדת בטכנולוגיה ובווידאו בשנים האחרונות. כתוצאה מכך אנו עדים לשינויים משמעותיים באבטחה, חדרי בקרה ורכזות אחרות. ניכר כי חדרי הבקרה השתנו מלהיות ' מוקדים טלפוניים 'להיות'מוקדים טלפוניים'. פורמט