קטגוריה: הכשרת תצפיתנים

הכשרת תצפיתנים

אימון תצפיתניםאימון תצפיתנים

ראינו עלייה מתמדת בטכנולוגיה ובווידאו בשנים האחרונות. כתוצאה מכך אנו עדים לשינויים משמעותיים באבטחה, חדרי בקרה ורכזות אחרות. ניכר כי חדרי הבקרה השתנו מלהיות ' מוקדים טלפוניים 'להיות'מוקדים טלפוניים'. פורמט